Dječji Vrtić Potočić - Jalžabet
Zaposlenici
Naša vizija  
Zaposlenici  

Ravnateljica: Kristina Pavličević

Zaposlenici po skupinama:

Jaslična skupina KRASULJCI mali i veliki
(u dobi od 1 do 3 god. života)

odgojitelji skupine su:
Jelena Huzjak

Ljiljana Filipašić

Lana Holi

Mješovita skupina ZVJEZDICE
(u dobi od 2.5 do 4god. života)

odgojitelji skupine  su
Sonja Borščak

Snježana Drčec

Starija skupina LIMAČI 
(u dobi od 4 do 7 god. života)

odgojitelji skupine su
Sonja Stančin Novak

Patricija Paušner

Katarina Bačani


Ostali radnici vrtića:

kuharica - Martina Vidačić 

spremačica - Smiljana Šaronja 

računovodstveni radnik  - Marija Mađar 

domar - Dalibor Sačić

logoped ( kao vanjski suradnik ) Lidija Lončarić

 

Upravno vijeće vrtića broji 7 članova :

Helena Sačić - predsjednica

Dragica Bais Petric

Kristijan Šamarija

Bernard Šmaguc

Ljubica Vugrinec

Goran Car - predstavnik roditelja

Snježana Drčec - predstavnik odgojitelja

 
Vrtic Potocic
Created by Point d.o.o. Copyrights by Dječji vrtić Potočić - Jalžabet 2015. All rights reserved.