Dječji Vrtić Potočić - Jalžabet
Zaposlenici
Naša vizija  
Zaposlenici  

Ravnateljica: Kristina Pavličević

Zaposlenici po skupinama:

Jaslična skupina Zvjezdice  
(u dobi od 1 do 3 god. života)

odgojitelji skupine su:
SonjaBorščak

Snježana Drčec

Mješovita skupina Limači
(u dobi od 2.5 do 5 god. života)

odgojitelji skupine  su
Sonja Stančin Novak

Patricija Paušner

Starija skupina Biseri   
(u dobi od 4 do 7 god. života)

odgojitelji skupine su
Antonija Koprčina - Horvat

Terezija Haramas

Samanta Šantavec


Ostali radnici vrtića:

kuharica - Martina Vidačić 

spremačica - Smiljana Šaronja 

računovodstveni radnik  - Marija Mađar 

logoped ( kao vanjski suradnik ) Lidija Vincek

 

Upravno vijeće vrtića broji 7 članova :

Senija Šamarija - predsjednica

Dragica Bais Petric

Helena Sačić

Bernard Šmaguc

Ljubica Vugrinec

Emina Hruško - predstavnik roditelja

Antonija Koprčina Horvat - predstavnik odgojitelja

 
Vrtic Potocic
Created by Point d.o.o. Copyrights by Dječji vrtić Potočić - Jalžabet 2015. All rights reserved.