Dječji Vrtić Potočić - Jalžabet
Dokumenti
OBJAVA NATJEČAJA  

 

 

Download:
Statut

(pdf dokument)

Pravilnik o ostvarivanju prava i obveza roditelja ili skrbnika djece te suradnje između roditelja ili skrbnika i vrtića
Pravilnik o unutarnjrm ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića
Pravilnik o radu
Pravilnik o jednostavnoj nabavi roba, usluga i radova
Sigurnosno-zaštitni i preventivni program
Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka
Bilješke uz završni račun
Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva
Izmjena i dopuna Pravilnika o ostvarivanju prava i obveza roditelja ili skrbnika
Izvjesce o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019.
Izmjena odluke o cjeni, mjerilima upisa i financiranju
Financijsko izvješće za 2019. g.
Bilješke uz završni račun
Plan nabave za 2020. godinu link:eojn.nn.hr/oglasnik
Regstar ugovora za 2020. link:eojn.nn.hr/oglasnik
Odluka o utvrđivanju korištenja godišnjeg odmora i upućivanju radnika na godišnji odmor
Godišnje izvješće odgojno obrazovnog rada - primarni program za 2019/20 godinu
Godišnje izvješće odgojno obrazovnog rada - obvezni program predškole za 2019/20 godinu
Godišnje izvješće odgojno obrazovnog rada - program ranog učenja engleskog jezika za 2019/20
Godišnji plan odgojno obrazovnog rada - primarni program za 2020/21
Godišnji plan odgojno obrazovnog rada - program predškole za 2020/21
Godišnji plan odgojno obrazovnog rada - program za rano učenje engleskog jezika2020/21
kurikulum 2020/21
Odluka o uvjetima i kriterijima korištenja vlastitih sredstava
Pravilnik o upisu i mjerilima upisa u Dječji vrtić POTOČIĆ
Vodić o načinu ostvarivanja prava za pristup informacijama
Obrazac za zahtjev na pristup informacijama
Obrazac za dopunu ili promjenu zahtjeva na pristup informacijama
Godišnje izvješće o pravu na pristup informacijama za 2020.
Godišnji financijski izvještaj za 2020. - referentna stranica
Bilanca 2020.
Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji za 2020.
Izvještaj o promjenama vrijednosti za 2020.
Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za 2020.
Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za 2020.
Izvještaj o obvezama za 2020.
Bilješke uz financijske izvještaje za 2020.

Vrtic Potocic
Created by Point d.o.o. Copyrights by Dječji vrtić Potočić - Jalžabet 2015. All rights reserved.